Onder ‘ziek zijn’ verstaan wij:

– het kind voelt zich niet lekker: het is huilerig, hangerig, vertoont tekenen van pijn, heeft geen eetlust, heeft diarree, geeft over;
– het kind heeft een temperatuur van 38,5 ºC of hoger;
– het kind heeft een aandoening of ziekte die op het moment dat het gebracht wordt besmettelijk is.

Een kind moet het aankunnen om in de groep mee te draaien. Sommige kinderen lopen met koorts nog vrolijk rond, voor andere is het te veel om ‘onder de mensen’ te moeten zijn.

Is een kindje hangerig/ koortsig?

– Wij nemen contact op met de ouder om dit te melden.
– Indien noodzakelijk en in overleg met de ouder dienen wij een paracetamol toe.
– Knapt het kindje op, niets aan de hand.
– Wordt het kindje zieker, neemt de verhoging toe, 38.5 graden of hoger, dan verzoeken wij je als ouder het kindje op te halen. Gaat het om een acute verslechtering van de gezondheid van het kindje, dan nemen we ter plekke actie.

Wanneer vragen we ouders om hun zieke kind op te halen?

– als een kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen;
– als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt;
– als de verzorging te intensief is voor de gastouder.

Als uw kind niet lekker is als het wordt gebracht, dan willen we dat graag weten. Wij houden uw kind dan extra in de gaten. Overleg bij een besmettelijke ziekte met ons of u uw kind kunt brengen. De meest voorkomende besmettelijke aandoeningen en ziektes zijn: diarree, griep, hand,-voet- en mondziekte, kinkhoest, krentenbaard, middenoorontsteking, roodvonk, spruw, vijfde ziekte, waterpokken en zesde ziekte. Meestal kan een kind gewoon komen. Omdat de ziekte al niet meer besmettelijk is op het moment dat hij zich openbaart, bijvoorbeeld bij waterpokken. Of omdat besmetting toch niet is te voorkomen. Er zijn natuurlijk ook besmettelijke ziektes waarbij een kind niet kan komen en waarbij de overige ouders en bezoekers moeten worden geïnformeerd en melding moet worden gemaakt bij het bemiddelingsbureau. Voorbeelden hiervan zijn:diarree, geelzucht en huidaandoeningen.

Procedure:

– diarree wordt gemeld indien meer dan één derde deel van de groep in één week klachten heeft;
– geelzucht wordt gemeld bij één geval;
– huiduitslag (vlekjes) wordt gemeld bij twee of meer gevallen binnen twee weken in dezelfde groep;
– schurft wordt gemeld bij drie gevallen in dezelfde groep;
– andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectueuze aard worden gemeld: denk hierbij aan meerdere gevallen van bijvoorbeeld longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd.

Medicijnen worden alleen toegediend als ouders daar vooraf schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Zelfs een ‘eenvoudig’ zelfzorgmiddel als paracetamol geven we niet zonder toestemming maar na ( telefonisch) overleg.

Ziekte gastouder:

De gastouder geeft u zo vroeg mogelijk (telefonisch) aan dat opvang niet mogelijk is i.v.m. ziekte.
Ziekte van de gastouder hoeft niet doorbetaald te worden!
De gastouder heeft geen vervangend alternatief in geval van ziekte. In overleg zal er een mogelijkheid zijn om de achterwacht of een ander gastouder eventueel in te zetten, deze wordt uiteraard betaald. De ouder is zelf verantwoordelijk voor opvang tijdens deze dagen. Of U vraagt het bemiddelingsbureau als er een vervanggastouder te beschikking  is.

Ziekte gastouder in de loop van een opvangdag:

De gastouder heeft voor deze situaties een achterwacht geregeld. Deze achterwacht vervangt de gastouder wanneer hij/zij tijdens een opvangdag ziek is geworden.( Indien de situatie niet handelbaar is wordt de ouder telefonisch op de hoogte gesteld en kan er in overleg besproken worden om het kind wel of niet op te halen)

Ziekte kind:

Als een kindje ziek is, behoort het kind te verblijven in een voor hem/haar veilige en warme omgeving, met vertrouwde mensen om hem/haar heen. Is uw kindje ziek probeer dan iets te regelen en laat uw kindje thuis. Lukt dit niet, kan in overleg, gekeken worden of de extra zorg, warmte en geborgenheid in de opvang gegeven kan worden. Heeft het kind hoge koorts of een besmettelijke ziekte (denk ook aan diaree, braken of een kinderziekte) mag het kind geweigerd worden.

Wordt het kind ziek tijdens de opvang, wordt de ouder telefonisch op de hoogte gesteld, in overleg wordt er gekeken of het kind nog even kan blijven of dat het beter is dat het kind wordt opgehaald.

In geval van ziekte (koorts, overgeven en/of diarree) neemt de gastouder contact op met de personen zoals vermeld op het formulier ‘Bijzonderheden opvangkind’

Medicijnen:

In principe dienen wij geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kindje noodzakelijk is, dient u als ouder altijd een formulier in te vullen, waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. EigenWijze Opvang kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het toedienen van medicatie.