Visie

EigenWijze Opvang gaat ervan uit dat wanneer een kind zich veilig voelt, hij vol vertrouwen de omgeving zal verkennen, ervaringen opdoet en zich spelenderwijs ontwikkelt tot een zelfstandig, sociaal en uniek individu. De volgende pedagogische bassisdoelen vormen de basis hiervoor:

Waarborgen emotionele veiligheid

Door een kind zoveel mogelijk zelf te laten proberen en daar waar nodig te ondersteunen, ontwikkelt een kind eigen initiatieven en leert het te vertrouwen op zijn/haar eigen kunnen. Een gastouder kan bijdragen aan het vergroten van dit zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van het kind. Dit kan door de omgeving zo in te richten dat een kind zelf kan oefenen maar weet dat de gastouder altijd op de achtergrond, als veilige baken, aanwezig is. Iemand die het kind begrijpt en – waar nodig – helpt.

Waarborgen emotionele veiligheid

Door een kind zoveel mogelijk zelf te laten proberen en daar waar nodig te ondersteunen, ontwikkelt een kind eigen initiatieven en leert het te vertrouwen op zijn/haar eigen kunnen. Een gastouder kan bijdragen aan het vergroten van dit zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van het kind. Dit kan door de omgeving zo in te richten dat een kind zelf kan oefenen maar weet dat de gastouder altijd op de achtergrond, als veilige baken, aanwezig is. Iemand die het kind begrijpt en – waar nodig – helpt.

Ieder kind is uniek

Een gastouder met een liefdevolle, open houding heeft oog en oor voor de eigenheid van ieder kind. Hij/zij zorgt ervoor dat de omgeving zo is ingericht dat het kind alle rust en ruimte krijgt om tot ontplooiing te komen. Duidelijke regels, grenzen, structuur en vaste gewoontes creëren een omgeving waarin een kind zich veilig voelt en weet wat van hem of haar verwacht wordt. Het accent ligt daarbij niet op straf of dreiging met straf, maar meer op motiveren: positieve bekrachtiging van gewenst gedrag.

Ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties

Een gastouder stimuleert het kind met speciale aandacht voor de cognitieve (verstandelijke), sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling van kinderen. Sociaal gedrag betekent onder andere het aanleveren van een bepaalde mate van driftbeheersing, leren rekening te houden met anderen, leren delen en opkomen voor jezelf. Door als gastouder zelf het goede voorbeeld te geven en gewenst gedrag positief te stimuleren, leert een kind zich sociaal te gedragen. Als gastouder neem je gevoelens van woede, boosheid, drift, jaloezie of verdriet serieus. Je probeert als gastouder het driftleven te disciplineren door rekening te houden met de gevoelens van een kind, het temperament en leeftijdspecifiek gedrag.

Ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties

Een gastouder stimuleert het kind met speciale aandacht voor de cognitieve (verstandelijke), sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling van kinderen. Sociaal gedrag betekent onder andere het aanleveren van een bepaalde mate van driftbeheersing, leren rekening te houden met anderen, leren delen en opkomen voor jezelf. Door als gastouder zelf het goede voorbeeld te geven en gewenst gedrag positief te stimuleren, leert een kind zich sociaal te gedragen. Als gastouder neem je gevoelens van woede, boosheid, drift, jaloezie of verdriet serieus. Je probeert als gastouder het driftleven te disciplineren door rekening te houden met de gevoelens van een kind, het temperament en leeftijdspecifiek gedrag.

Respect voor normen en waarden

Een gastouder draagt waarden en normen over, geeft bij ongewenst gedrag grenzen aan, leeft regels voor en toont respect naar kind, mens, plant, dier en natuur. Door het stellen van (spel/huis/gedrags)regels ontdekt een kind zijn eigen regels en die van de ander, leert wat wel/niet is toegestaan en maakt kennis met de waarden en normen die in de samenleving gelden. Met respect voor de zelfstandigheid en het unieke karakter van het kind, reageert de gastouder met een gevoelige en open houding op de wensen van een kind. Dat wat goed gaat, wordt geprezen. Aan ongewenst gedrag worden grenzen gesteld.